ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

เลขที่โครงการ 67029243252 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,692 บาท ราคากลาง 17,692 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 17,692 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า-17692.pdf
Cresta Social Messenger