ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง

เลขที่โครงการ 67029215286 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 33,159 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) ราคาเสนอ 33,159 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน-33159.30.pdf
Cresta Social Messenger