ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง

เลขที่โครงการ 67029230238 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,100 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายโสภี เย็นใจ ราคาเสนอ 6,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซ่อมแซมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง-6100.pdf
Cresta Social Messenger