ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดA4

เลขที่โครงการ 67029238232 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง 12,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร-12000.pdf
Cresta Social Messenger