ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

เลขที่โครงการ 67029517471 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,480 บาท ราคากลาง 24,480 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 24,480 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอม-24480.pdf
Cresta Social Messenger