ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ

เลขที่โครงการ 67029305907 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,390 บาท ราคากลาง 18,390 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 18,390 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-18390.pdf
Cresta Social Messenger