ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เลขที่โครงการ 67029310650 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 23,350 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเต้ยางยนต์- ราคาเสนอ 23,350 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-23350.pdf
Cresta Social Messenger