ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษความร้อน

เลขที่โครงการ 67029496599 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 8,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษความร้อน-8500.pdf
Cresta Social Messenger