ชื่อโครงการ

ซื้อกล้องเว็ปแคม จำนวน 4 ตัว

เลขที่โครงการ 67029435102 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,000 บาท ราคากลาง 9,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ยูนิตี้ไอที ซิสเต็ม จำกัด ราคาเสนอ 9,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อกล้องเวปแคม-9000.pdf
Cresta Social Messenger