ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขที่โครงการ 67029491631 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 22,601 บาท ราคากลาง 22,601 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 22,601 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-22601.pdf
Cresta Social Messenger