ชื่อโครงการ

จ้างจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

เลขที่โครงการ 67029469 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 100,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา เนตรา เทรดดิ้ง ราคาเสนอ 100,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

จ้างทำสรุปผลการดำเนินงาน66-100000.pdf
Cresta Social Messenger