ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขที่โครงการ 67029518026 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,000 บาท ราคากลาง 6,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 6,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 6000 วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอม-6000.pdf
Cresta Social Messenger