ชื่อโครงการ

จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด

เลขที่โครงการ 67029523380 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,100 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพีเอสที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 7,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์-7100.pdf
Cresta Social Messenger