ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ 67039004007 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,000 บาท ราคากลาง 24,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 24,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค-24000.pdf
Cresta Social Messenger