ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 33 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067218892 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,705 บาท ราคากลาง 12,705 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 12,705 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2.pdf
Cresta Social Messenger