จ้างเหมาดูดโคลนตมออกจากถัง (พักน้ำใส) ผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาดูดโคลนตมออกจากถัง (พักน้ำใส) ผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64057247112 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,000 บาท ราคากลาง 30,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวถนอม ภูต้อม ราคาเสนอ 30,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger