ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077042600 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 89,889 บาท ราคากลาง 89,889 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด ราคาเสนอ 89,889 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา8.pdf
Cresta Social Messenger