จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ hi-view NVR 9700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV ยี่ห้อ hi-view NVR 9700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097568969 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,500 บาท ราคากลาง 5,500 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 5,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา1696.pdf
Cresta Social Messenger