ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ

เลขที่โครงการ 64107213892 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 40,250 บาท ราคากลาง 40,250 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 40,250 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน-40250.pdf
Cresta Social Messenger