ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA

เลขที่โครงการ 64117216231 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,100 บาท ราคากลาง 6,100 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 6,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมรถ-6100-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger