ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ

เลขที่โครงการ 64127433737 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 69,180 บาท ราคากลาง 69,180 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 69,180 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-69180-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger