ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 42 ถัง

เลขที่โครงการ 65017052160 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,170 บาท ราคากลาง 16,170 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 16,170 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-16170-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger