ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องกวนผสมสารเคมีและของเหลว

เลขที่โครงการ 65017389297 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,450 บาท ราคากลาง 12,450 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 12,450 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องกวนผสมสารเคมี-12450-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger