ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

เลขที่โครงการ 65027144096 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,150 บาท ราคากลาง 5,150 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 5,150 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-CCTV-5150-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger