ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 12

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 12

เลขที่โครงการ 65027385660 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 474,000 บาท ราคากลาง 474,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง-474000.pdf
Cresta Social Messenger