ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

เลขที่โครงการ 65027385660 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 474,000 บาท ราคากลาง 474,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บรษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 473,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Cresta Social Messenger