ชื่อโครงการ

จ้างทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด

เลขที่โครงการ 65037059618 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,200 บาท ราคากลาง 16,200 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 16,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

จ้างทำป้าย-16200-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger