ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนเพลินจิต ม.7-ม.15

ประกาศผู้ชนะ.

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนเพลินจิต ม.7-ม.15

เลขที่โครงการ 65037170008 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 785,300 บาท ราคากลาง 785,300 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด ราคาเสนอ 495,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ..pdf
Cresta Social Messenger