กำหนดราคากลาง โครงการถมดินที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ถนนรณชัยชาญยุทธ

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ1

ชื่อโครงการ

กำหนดราคากลาง โครงการถมดินที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ถนนรณชัยชาญยุทธ

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง 497,700 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger