ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ 65037385443 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 486,400 บาท ราคากลาง 510,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger