ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ 65047037328 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 451,700 บาท ราคากลาง 460,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger