ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

เลขที่โครงการ 65047064259 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 8,550 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 8,550 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-8550.pdf
Cresta Social Messenger