ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เลขที่โครงการ 65047086564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,310 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 5,310 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-5310.pdf
Cresta Social Messenger