ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 65047096842 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,952 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 6,952 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-6952.pdf
Cresta Social Messenger