ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขที่โครงการ 65047104954 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,720 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 10,720 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-10720.pdf
Cresta Social Messenger