ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุุุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ 65047141197 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,200 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 24,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-24200.pdf
Cresta Social Messenger