ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เลขที่โครงการ 65057102150 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 25,650 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-24650.pdf
Cresta Social Messenger