ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม (เดือนเมษายน 2565)

เลขที่โครงการ 65057079887 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 18,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-18000.pdf
Cresta Social Messenger