ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน กข 3886

เลขที่โครงการ 65057354810 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,490 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 10,490 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมรถยนต์-กข3886-10490.pdf
Cresta Social Messenger