จ้างจัดทำป้ายแผ่นเหล็กพร้อมโครงเหล็ก+ขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย

ชื่อโครงการ

จ้างจัดทำป้ายแผ่นเหล็กพร้อมโครงเหล็ก+ขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย

เลขที่โครงการ 65057387805 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 10,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างจัดทำป้ายแผ่นเหล็กพร้อมโครงเหล็กขาตั้ง-10000.pdf
Cresta Social Messenger