ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า หลังขุด

เลขที่โครงการ 65067499106 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 57,990 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 57,990 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 8 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้า-หลังขุด-57990.pdf
Cresta Social Messenger