ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 3886-5,820

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน กข 3886

เลขที่โครงการ 65087263777 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,820 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 5,820 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง-กข-3886-5820-1.pdf
Cresta Social Messenger