ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เลขที่โครงการ 65097171676 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,900 บาท ราคากลาง 12,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 12,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-2-รายการ-12900.pdf
Cresta Social Messenger