ชื่อโครงการ

ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

เลขที่โครงการ 65097397847 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 25,680 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 25,680 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา-25680.pdf
Cresta Social Messenger