ชื่อโครงการ

ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ 65097405852 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 17,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน-1-เครื่อง-17000.pdf
Cresta Social Messenger