ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง

เลขที่โครงการ 65097481135 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง-5000.pdf
Cresta Social Messenger