ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดสถานที่ (ลอยกระทง65)

เลขที่โครงการ 65117166639 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายสมรัก ขันทวิชัย ราคาเสนอ 6,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดสถานที่-6000.pdf
Cresta Social Messenger