ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ปี2565

เลขที่โครงการ 65117223611 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,060 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 15,060 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานลอยกระทง65-15060.pdf
Cresta Social Messenger