ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ

เลขที่โครงการ 65117371421 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,880 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 5,880 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ-5880.pdf
Cresta Social Messenger