ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เลขที่โครงการ 66017307265 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพนมไพรการยาง ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-15000.pdf
Cresta Social Messenger